Avís Legal

Termes i Condicions

1. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu
disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Mas del Gall.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Mas del Gall. Igualment,
tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts

en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços.

A Mas del Gall no ens responsabilitzem de el mal ús que es realitzi dels continguts de
la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells
o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web
de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web

3. Intercanvi o difusió d’informació.

Mas del Gall declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre
usuaris a través de la seva pàgina web.
Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la
mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels
mateixos. (Veure política de privacitat)

4. Actualització i modificació de la pàgina web.

Mas del Gall es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació
continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol
moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Mas del Gall no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes
tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es
produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser
causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de
Mas del Gall.

6. Tractament de dades de l’usuari.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, Mes del Gall, informa als seus clients que les
dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Mas del Gall.
La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i
serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.
Mas del Gall garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta
manera, es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de
caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant,
tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials
ni serà cedida a tercers.
Els clients de Mas del Gall podran en tot moment exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de
correu electrònic: reservas@masdelgall.com

7. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la
prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la
jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho
accepten voluntàriament.

8. Dades identificatives i de contacte

  • Identitat del responsable: Mas de l’Gall

  • Nom comercial: Mas de l’Gall

  • Direcció: Veïnat Vallmanya, Carrer Horsavinyà, n. 9 (parcel•la 22, polígon 18) Tordera, 08490

  • Correu electrónic: reservas@masdelgall.com

9. Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la
Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/